สตูดิโอขนาดเล็ก ที่เปิดสอนการออกแบบและการปั้นเครื่องปั้นดินเผา เป็นเวลานานกว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 โดย รศ. สมถวิล อุรัสยะนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2549 สาขาทัศนศิลป์ อดีตหัวหน้าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ภรต อุรัสยะนันทน์ บุตรชาย เป็นอาจารย์ร่วมสอน
ที่มาของชื่อ Som Ceramics Studio เนื่องมาจาก เมื่อครั้งที่ รศ. สมถวิล ศึกษาอยู่ที่ ภาควิชา Ceramics Design ที่ Cranbrook Academy of Arts รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นจะสลักคำว่า Som ซึ่งมาจากชื่อ Somthavil นั่นเอง ดังนั้น Som จึงเป็นชื่อที่รู้จักกันในขณะที่ยังอยู่ต่างประเทศ หลังจากจบการศึกษาและหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงได้กลับมาตั้งแผนก Ceramics Design ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปูพื้นฐานให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยลาดกระบัง เมื่อเกษียณอายุราชการ จึงได้ก่อตั้ง Som Ceramics Studio ขึ้น และเปิดสอนให้ความรู้แก้ผู้ที่สนใจทั่วไปเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน