มีหลักสูตรการสอนเป็นคอร์สสั้นๆ โดย คอร์สแรกเริ่มปูพื้นฐานความรู้เรื่องธรรมชาติของดิน ขั้นตอนในการเตรียมดิน นวดดิน และเริ่มใช้แป้นหมุนในการปั้นรูปทรงพื้นฐาน สอนการออกแบบและเทคนิคในการปั้นที่ยากขึ้นตามลำดับ รวมทั้งขั้นตอนต่อมาคือการเคลือบ และการเผาจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน ซึ่งแบ่งเป็น Course ดังต่อไปนี้
คอร์สที่ 1 : ทฤษฏีพื้นฐานของเซรามิก
1. ธรรมชาติของดิน
2. เทคนิคการใช้แป้นหมุนในการปั้น
    - ตั้งศูนย์ในการปั้น
    - เริ่มปั้นทรงกระบอกและแต่งฐานทรงกระบอก
    - ปั้นชามและแต่งฐานชาม ถ้วยญี่ปุ่น ถ้วยน้ำมีหู
      เตาเผาน้ำมันหอม
3. ตกแต่งเครื่องปั้นด้วยวิธีต่างๆ
4. เผาครั้งแรก Bisque
5. ทำการเคลือบด้วยวิธีต่างๆ
6. เผาเคลือบ Graze firing
   
คอร์สที่ 2 การปั้นภาชนะทรงสูง
1. เทคนิคการปั้นแจกัน
2. เทคนิคการปั้นเหยือก และภาชนะมีหู
3. เทคนิคการปั้นหม้อข้าว
4. เทคนิคการทำหูภาชนะแบบต่างๆ และการตกแต่ง
5. การตกแต่งและการเคลือบ
คอร์สที่ 3 การปั้นภาชนะทรงราบ
1. เทคนิคการปั้นจาน เช่น จานแบบต่างๆ เช่นจานข้าว จานรองถ้วย
2. เทคนิคการปั้นแจกันปากเล็ก และโถมีฝา
3. เทคนิคการทำหูภาชนะแบบต่างๆ
4. การตกแต่งและการเคลือบ

     
คอร์สที่ 4 การปั้นและออกแบบกาน้ำชา
1. เทคนิคการปั้นชามฝา หรือภาชนะมีฝา
2. เทคนิคการปั้นกาน้ำชา และชุดน้ำชา กาแฟบนโต๊ะอาหาร
3. การตกแต่งและการเคลือบ
   
คอร์สต่างๆ เริ่มด้วยเทคนิคการปั้นซึ่งจะรวมไปถึงการออกแบบควบคู่กันไปด้วย ในแต่ละคอร์สจะทำการสอน 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
9.00- 12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น. เปิดสอนทุกวัน เว้นวันศุกร์
ค่าเรียน     คอร์สละ 9,000 บาท
เงื่อนไข 1. การเรียนไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพราะ Studio ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ไม่สามารถโอนคอร์สให้ผู้อื่นเรียนแทนได้
3. ค่าเรียนไม่ได้รวมค่าเผาเคลือบ ซึ่งจะคิดค่าไฟในการเผาเพิ่มเท่านั้น
4. ชำระเงินเรียนแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี